Âl-i İmran Suresi 3. Ayetin Tefsiri

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰيةَ وَالْاِنْج۪يلَۙ

"Sana, gerçekleri içeren ve kendinden öncekileri kabul eden bu Kitab’ı o indirmiştir. Tevrat’ı ve İncil’i de o indirmiştir."(Ali İmran 3/3)

Ayette geçen "el-kitab/bu kitap" ifadesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in gerçekleri içeren kitap olması hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerden bir kısmı şöyledir; "Elçisini bu gerçekle (Kuran'la) gönderen O’dur. Hakkın diniyle gönderdi ki, din cinsinden olan her şeyin üstünde hâkimiyet kursun. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar."(Saff 61/9) "Bu dini bütün dinlere hâkim kılmak için elçisini doğruya götüren bilgi ve gerçek din ile gönderen Allah’tır. Varsın o müşrikler hoşlanmasın." (Tevbe 9/33) "Elçisini o Rehberle, gerçek din ile gönderen odur. Onu bütün dinlerin üzerine çıkarmak için böyle yapmıştır. Şahit olarak Allah yeter." (Fetih 48/28) "Onların hikâyelerinde özü temiz olanlar için dersler vardır. Kur’ân, uydurulabilecek bir söz değildir.  Önceki kitapları doğrulayan, her şeyi açıklayan, inanan bir topluma yol gösteren ve rahmet olan bir kitaptır."(Yusuf 12/111) "Sana indirdiğimiz bu kitap tümüyle gerçeklerden oluşur ve kendinden öncekileri de tasdik eder. Elbette Allah, kullarının içini bilir ve onları görür."(Fatır 35/31)

Allahu Teala "kendisinden önceki kitabı tasdik eden bu kitabı indirmiştir" dedikten sonra Tevrat ve İncil'i de  indirmiştir demiş fakat tasdik ettiğini söylememiştir. Bir ayette bu hususta şöyle denmektedir: " Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir hidayet ve nur olan İncil’i, önündeki Tevratı tasdik etsin, korunanlar için bir hidayet ve öğüt olsun diye verdik."(Maide 5/46) Ayette görüldüğü gibi Tevrat'ı tasdik eden İsa (a.s) ve İncil'dir. Demek ki Kur'an yalnız Tevrat ve İncil'i değil Tevrat ve İncil de dahil kendinden önceki tüm kitapları tasdik eden tüm kitap olarak anılmaktadır. Zira İslam tüm dünyaya hakım olacak en son dindir. Öyleyse ayetler Kur'an'dan önce derken Veda'larda, Sabiilerin Ginza'sında, Zerdüştlerin Gata'larında ve bilmediğimiz daha nice topluluklarda önceden gelmiş nebilerden kalma kitaplarda da olabilir. Müslüman olarak gittiğimiz her yerin yapısını iyi incelemeli, ellerinde dini bir kitap var ise ayetler ile karşılaştırmalı ve içinde Allah'ın sözü olup olmadığına bakmalıyız. Eğer ayetler var ise tebliğimizi bu yönde ellerindeki tasdik ederek yapmamız gerekmektedir. Resulullah da böyle yapmıştır. Allah-u Teala Mekke Müşriklerine emrini anlatırken "Babanız İbrahim’in şeriatına uyun"(Hac 22/78) buyurmaktadır. Zira hepsi onun soyundan ve hepsi de İbrahim'in dinindeniz demekteydi. Onlara denilen siz müşriksiniz ama onlar değildi olmuştu. Önce ortak bir zemin, sonra da farklar ortaya sunulmalıdır. Tüm bu çalışmaları Kur'an ile birlikte ilerletmek şarttır. Allah-u Teala başka bir ayette de şöyle buyuruyor: "Doğruları içeren bu Kitabı sana, öncekileri bu Kitapta olanla tasdik edici ve koruyucu olarak indirdik. O halde aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen doğruları bırakıp onların arzularına uyma . Her birinize bir şeriat ve bir yol belirledik. Tercihi yalnız Allah yapsaydı  hepinizi tek bir ümmet yapardı. Oysa verdiği şeylerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için böyle yaptı. Artık hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O, uyuşmazlığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir."(Maide 5/48) ayette el-kitap kelimesi iki defa tekrarlanmaktadır. Arapça açısından bu marife isim olup kelimeyi elif lamlı yani bilinen bir konuma getirir. Böyle kelimeler bir cümlede iki defa geçtiği zaman her ikisi de aynı şeyi ifade ediyor demektir. Demek ki kendisinden önceki olanları tasdik eden Kur'an, kendisinde olanları tasdik etmektedir, olmayanları değil. Esas olan budur, zira Allah'ın ilk kitabı da son kitabı da Kur'an'da anlatılanlardır. Bu durumda başka kitaplarda olan ayetler de Kur'an'daki ayetleri tasdik ediyor demektir. Öyleyse Kur'an ile başka kitapları birlikte okumak ve incelemek gerekmektedir.