Bakara Suresi 77. Ayetin Tefsiri

اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

"Bilmezler mi ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, açığa vurduklarını da."

Gerçeğe içinde şahitlik eden insanların, Hz. Muhammed'in peygamberliğine dair hiç bir şüpheleri yoktur. Bu durum o gün Yahudilerin bir kısmı için söylenmiştir, bu gün de Kuran-ı Kerim kendisine tebliğ edilen her insan için geçerlidir. Çünkü tebliğ edilen kişi Kuran'ın Allah'ın kitabı, getirenin de Allah resulü olduğuna kendi içinde şahitlik etmektedir. İşte asıl imtihan bundan sonra başlamaktadır. Tercihini kabul yönünde mi içindekini gizleme yönünde mi kullanacağı kişiye kalmıştır. Bu gerçeği öğrendikten sonra kendi kafalarına göre dine şekil verenler kafir olurlar. İşte içinde olan gerçekleri de dışarıya ne yansıttıklarını da en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'tır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: "Ogün bazı yüzler ak olur, bazı yüzler de kararır. Yüzleri kararanlara şöyle denir: "Siz inandıktan sonra kâfir oldunuz, değil mi? Kâfir olmanıza karşılık, tadın o azabı!”(Ali İmran 3/106) Kafir kelimesinin anlamı örtendir, örtecek bir şey olmasa örtmekten bahsetmek de mümkün olmaz. Ali imran 106. ayetten de anladığımız gibi imanı olmayan hiç bir kafir yoktur."İndirdiğimiz açıklayıcı âyetleri ve ana yolu bu Kitapta insanlara açıkladığımız halde gizleyenler var ya, işte Allah onları dışlayacaktır. Dışlayacak olanlar da dışlayacaktır./Bütün diğer dışlayıcılar da dışlayacaktır. Tevbe edip kendini düzelten ve gizlediklerini açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben her tevbeyi kabul ederim, ikramım boldur."(Bakara 2/159-160ayetinde geçen Allah'ın ayetlerini gizlemek de önce ayetlerin bilinmesi, Allah'tan geldiği kavranması halinde olmaktadır. Bir takım beklenti ve menfaatlerini önceleyen insanlar gerçekleri açıklamak istemezler. Fakat kendi yaptığı yanlışların da farkındadırlar. İnsanların içlerindeki bu farkındalığı da, faaliyete geçirdikleri amellerini de en iyi şekilde bilen Allah'tır.

Kendi kafalarına göre bir din anlayışı ortaya koyan kimseler kendilerini Allah'ın yerine koyarak, karar verme mercilerini kendileri sanırlar. Oysa Allah onların gizli tuttuklarına da açığa vurduklarına da şahit olandır. Durum ne olursa olsun dini kendine uydurmak ve ayetleri gizlemek Allah'ı ikinci plana atmaktır.

Ayetleri gizlemek neden kafirliktir? Allah'ın emirlerini insanlardan gizlemek, onların Allah'ın dininden sapmalarına sebep olduğu için, ketm (ayetleri gizlemek) ağır bir günahtır. Ayetleri açıklamak çok önemli bir yükümlülük olduğu için, kim ne derse desin, nasıl rahatsız olursa olsun, doğru bir üslupla Allah'ın emirlerini söylemekten kaçınmamak gerekir.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor; "Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çekecektir. Affı seçeni affeder, azabı seçene de azap eder. Allah her şeye bir ölçü koymuştur."(Bakara 2/284) (Daha geniş bilgi için bkz: Bakara 284 özeti)