Bakara Suresi 38. Ayetin Tefsiri

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَم۪يعًاۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّ۪ي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Onlara “Oradan hep birlikte inin! Tarafımdan size bir rehber gelirse, rehberime uyanlarda ne korku olur ne de üzüntü çekerler.” dedik.”(Bakara 2/38)

Ayette geçen"İnin", “ihbitû  اهْبِطُواْ” emri çoğuldur. Arapçada çoğul, en az üçü gösterdiğinden inenler; Âdem, Havva ve İblis’tir. "Size, yol gösteren birisi gelirse, kim yoluma uyarsa" ifadesi, şeytana da yöneliktir. Yani, kapı iblise de açıktı. Ama, iblis tavrında kesin kararlı olup, geri dönmedi. "Size yol gösteren geldiği zaman (resul-kitap) kim hidayetime tabi olursa..." ifadesinin muhatabı; Adem, Havva ve şeytandır. O halde, gelen kitap ve resuller, cinlerin de peygamberi olmaktadır. Bu ayet aynı zamanda Adem’in o zaman nebi olmadığını gösterir.   Bu konuyla ilgili şöyle bir örnek verilebilir: "Sana cinlerden bir grubu yöneltmiştik, Kuran dinliyorlardı. Oraya geldiklerinde dediler ki "susun". Kuranın okunması tamamlanınca, kendi (cin) kavmine, uyarmak için döndüler. Dediler ki; ey kavmimiz biz Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik, kendinden önceki kitapları tasdik ediyor, gerçeği gösterip, doğru bir yola iletiyor"(Ahkaf 46/29) Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: "Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin, ona inanın ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi acıklı azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz, onun için Allah'ın yakınından bir dostta yoktur."(Ahkaf 46/31-32) "Cinlerden bir grubun gelip beni dinlediği bana vahyedildi, sonra dediler ki şaşırtıcı bir kuran dinledik"(Cin 72/1) Peygamberimizin cinlere peygamberliği insanlarınkinden farklıdır. Peygamberimiz onlara gitmemiştir, cinler ona yönelmişlerdir. Ayrıcı cinler hususunda "bana vahyedildi" demesi onları görmediğini ifade etmektedir. Cinlerden bir kısmı tebliği dinleyip kendi kavimlerine bilgi götürmüşlerdir. Cenab-ı Hak cinlerin peygamberimizi kabul ettiği konusunda şöyle buyuruyor: "Biz o hidayeti/yol gösterici kitabı işitince, ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, ne hakkının eksiltilmesinden ne de haksızlıktan korkar. "İçimizde müslümanlar da kasitun/yanlış yapanlar da var. Kim teslim olursa, onlar olgunluğun peşinde olurlar""(Cin 72/13-14)