Fatiha Suresi 4. Ayetin Tefsiri

مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ

“Hesap gününün tek sahibidir"(Fatiha 1/4)”

Mülk; hakimiyet ve yetki, malik ise; yetki sahibi demektir. Din ve deyn (borç) kelimeleri aynı kökten olup, her ikisi de "borç" demektir. Kişilerin birbirine olan borçlarına deyn (borç), her şeyimizi borçlu olduğumuz Allah'ın bizden uymamızı istediği kurallar bütününe ise din denir. Var olan yasaları tanıyıp nasıl ki tabiattaki nimetlerden daha iyi yararlanmamızı sağlıyorsa, Allah'ın bizler için koyduğu kurallara (din) uymak da hem vücudumuzu rahatlatır hem de bizi çevre ile uyumlu hale getirerek geliştirir.

"Yevmid din" (din günü) ise, "borç kesme" hesap verme günüdür. Birçok ayette vurgulandığı üzere, ahiret gününde hiç kimse için aracı, yardımcı ya da şefaatçi olamayacaktır. Haksızlık yapılmaksızın kişinin amelleri tartılıp değerlendirilecek, herkes yaptığının karşılığını alacak tartısı ağır gelen kurtulacaktır. (99/7-8, 7/8-9)

"Maliki yevmid din"in ne olduğunu, İnfitar 17-19 ayetler açıklamaktadır: "Yevmid din (hesap gününün)in ne olduğunu sana kim öğretti? Evet, o yevmid din'in ne olduğunu sana kim öğretti? O gün hiç bir kişinin hiç bir kişi lehine yapacağı hiç bir şey yoktur. O gün emir (yetki) tamamen Allah'ın tekelindedir" (82/17-19)